Suppleringsvalg

Etter valget på høstens allmøte mangler JSU ett utvalgsmedlem.
Vi søker nå studenter til et verv med funksjonstid fra 01.01.16 – 31.12.16.
Vervet vil gi deg mulighet til å påvirke eget studium og gir god erfaring for senere styrearbeid.
Alle studenter ved Det juridiske fakultet oppfordres til å søke!
Ønsker du å stille? Ta kontakt med oss på utvalget@jsu.no innen 10. november.
Vi håper å høre fra deg!

Høstens allmøte 20. oktober kl. 19:00 på Frokostkjelleren

Velkommen til Juridisk studentutvalgs allmøteFrokostkjelleren 20. oktober klokken 19.00!

Allmøtet er din mulighet til å påvirke studiehverdagen ved Det juridiske fakultet.

På dagsorden står bl.a.:
* Informasjon om mulige endringer i studieordningen for master i rettsvitenskap. (3+2)
* Handlingsplan for høstsemesteret.
* Valg av nye medlemmer til utvalget. (Funksjonstid ett eller to semestre, tiltredelse fra januar 2016)

Allmøtet kan vedta vedtektsendringer.
Forslag til vedtekstsendringer må sendes til utvalget@jsu.no innen 6. oktober.
JSU serverer gratis pizza og det blir mulig å kjøpe drikke i baren!
Domus Media


Nye doms- og kjennelsessamlinger til salgs i JSU-ekspedisjonen.

Den nye doms- og kjennelsessamlingen (4.utgave) for første studieår er nå til salgs i JSU-ekspedisjonen. Til opplysning vil det bare være nyeste utgave som vil være tillatt hjelpemiddel til eksamene i JUS1111 og JUS1211 dette semesteret.

JSU har også utarbeidet nye doms- og kjennelsessamlinger i noen valgfag. Disse er godkjent som hjelpemiddel til bruk på eksamen, og er også i salg. Det dreier seg om individuell arbeidsrett, utlendingsrett, internasjonale menneskerettigheter og ekspropriasjonsrett.

Valgfagssamlinger

 


Debatt: Rettstudiet under angrep og i endring

Juridisk studentutvalg ønsker alle studenter ved Det juridiske fakultet velkommen til semesterets viktigste debatt.

Tirsdag 25. august kl. 17.15 arrangeres “Rettsstudiet under angrep og i endring” på Frokostkjelleren.

Rettsstudiet er i endring. Det juridiske fakultet i Oslo vurderer å legge om studieordningen.
Juridisk studentutvalg skal søke å ivareta studentenes interesser best mulig. Derfor avholder vi et allmøte for alle fakultetets studenter.
Dagens jusstudenter vil debattere og ta stilling til hvordan morgendagens rettsstudium bør se ut.
Arrangementet vil ta stilling til flere hovedspørsmål:

  • Tanker om at Universitetet i Stavanger og at Universitetet i Agder ønsker å tilby en mastergrad i rettsvitenskap. (Disse studiestedene tilbyr i dag kun en bachelorgrad)
  • Bør Det juridiske fakultet i Oslo legge om studiet? Hvordan kan studiet ev. utformes.
  • Obligatorisk undervisning

Kom og bli med å ta stilling til om 3+2 faktisk = 5!

——————————————————————————

Litt mer informasjon:

Det blir vanskeligere å komme inn på rettsstudiet i Oslo –http://www.jus.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/opptak15.html – samtidig som stadig flere bachelorkandidater ikke har anledning til å forfølge det studiet de ønsker – http://www.dn.no/talent/2015/07/09/2150/Studier/drene-lukkes-for-jusstudenter,http://www.dn.no/talent/2015/06/11/2155/Utdannelse/her-er-jusstudenten-ingen-vil-ha. Dette skaper utfordringer. Sammen med andre forhold har dette drevet frem prosessen fakultetet er i nå.

En studieomlegning vil kunne ha vidtrekkende konsekvenser for. Bl.a. vil man risikere strenge karakterkrav for å kunne ta en mastergrad i rettsvitenskap, et annerledes arbeidsmarkedet, ulik fagsammensetning og konkurranse med bachelorkandidater fra andre institusjoner enn UiO, UiB og UiT.

Mer detaljert informasjon om prosessen kan finnes påhttp://www.jus.uio.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2015/3pluss2.html.


Suppleringsvalg etter allmøtet

I etterkant av allmøtet mangler JSU tre utvalgsmedlemmer og vi søker nå studenter til:

  • To verv med funksjonstid fra 01. 08. 15 til 31. 07. 16
  • Et verv med funksjonstid fra 01. 08. 15 til 31. 12. 15

Vervet gir deg mulighet til å påvirke eget studium og gir god erfaring for senere styrearbeid.

Vi oppfordrer alle til å søke!

Ønsker du å stille? Ta kontakt med oss på utvalget@jsu.no innen 30. april.

 


Priser på hjelpemidler

Hei!

Prisene for hjelpemidlene og bokskap vil stige den 23. mars. De nye prisene er:

  1. Prisen på alle domssamlinger med unntak av 1. studieårs samling økes med 50 kroner. Ny pris: 250 kroner for 2. studieår samling og 200 kroner for 3. og 4 studieårs samling.
  2. Prisen på sensorveiledninger økes med 10 kroner. Ny pris: 160 kroner.
  3. Prisen på hjelpemiddelhefte i skatterett økes med 20 kroner. Ny pris: 70 kroner.
  4. Bokskapsavgiften økes med 20 kroner. Ny pris: 50 kroner

Dette som et av flere tiltak etter regnskapet for 2014.


Har du lyst til å vinne ditt pensum?

JSU ønsker å kartlegge forholdene på lesesalene for å få et grunnlag for eventuelle forbedringer. Undersøkelsen tar mindre enn fem minuter, det er kun tre spørsmål og du vil være med i trekning av et gavekort på Norli til en verdi av 1500kr!

For å delta, trykk på lenken


LEDIG STILLING SOM SEKRETÆR HOS JURIDISK STUDENTUTVALG

Det er ledig stilling som sekretær hos Juridisk studentutvalg med tiltredelse etter avtale. Arbeidstiden er 09.00-15.00 én dag i uken etter oppsatt plan. Stillingen lønnes i ltr. 23, p.t. kr 150,70/ time. Noe ekstraarbeid må påregnes, særlig ved semesterstart.

Som sekretær hos Juridisk Studentutvalg betjener man skranken i studentutvalgets kontor i Domus Academica (Urbygningen). Man har derfor en viktig rolle som utvalgets ansikt utad i den daglige kontakten med studentene. Vi søker en student som er ryddig og serviceinnstilt, har engasjement og er opptatt av jusstudentenes studieforhold.

Enkel søknad med CV sendes på e-post til faizan.mahmud@jsu.no eller til

Juridisk studentutvalg
v/ økonomiansvarlig Faizan Mahmud
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 OSLO

Søknad og CV kan også leveres i Juridisk studentutvalgs ekspedisjon i Domus Academica i sentrum. Ekspedisjonens åpningstider er hverdager fra 09.30 – 14.30


Søk om pengestøtte hos JSS!

Juridiske studenters stiftelse (JSS) deler ut støtte til studentvennlige tiltak, og har som formål å yte økonomiske bidrag for å ivareta interessene til studentene på jussen. Alle oppfordres til å søke. Husk å legge ved budsjett!

Søknadsfristen er 15. mars.

Søknader sendes til faizan.mahmud@jsu.no (merk: JSS-søknad), eller per post til Juridiske studenters stiftelse C/O Juridisk studentutvalg,
Pb. 6706, St. Olavs plass, 0130 OSLO.


JSU søker studentrepresentant til fakultetets valgkomité!

I forbindelse med valg av nytt dekanat og nytt fakultetsstyre i 2015 søker JSU en studentrepresentant til valgkomiteen ved fakultetet. Valgkomiteen har som oppgave å finne/motta forslag til aktuelle kandidater, og arbeidet vil bestå av noe møtevirksomhet og en del mailkorrespondanse frem til valget høsten 2015.

For mer informasjon se Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter her.

Meld din interesse til utvalget@jsu.no innen 17. januar!